Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja działalności gospodarczej nie jest prostą decyzją dla żadnego przedsiębiorcy. Niestety czasem jest ona konieczna.

Likwidacja spółki z o.o. rozpoczyna się podjęciem uchwały o rozwiązaniu spółki przez jej wspólników. W uchwale zawierane są informacje dotyczące likwidatora lub likwidatorów, którymi zazwyczaj zostają członkowie zarządu spółki. Uchwałę umieszcza się w protokole ze zgromadzenia wspólników, który sporządzany jest przez notariusza. Uchwała jest załącznikiem dołączanym do wniosku o zmianę wpisu składanego do Krajowego Rejestru Sądowego.

Likwidacja spółki z o.o. wiąże się z koniecznością ponoszenia przez przedsiębiorcę kosztów związanych z opłatą notarialną, zmianą danych w KRS oraz ogłoszeniem otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podczas trwania likwidacji spółka jest zobowiązana działać pod własną nazwą z oznaczeniem “w likwidacji”. Podział majątku może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji w MSiG oraz wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności.