Księgowość stowarzyszenia

W Polsce organizacje pozarządowe (nawet te utrzymujące się z datków, darowizn) mają obowiązek prowadzenia księgowości nieuproszczonej. Księgowy/księgowa co rok muszą składać sprawozdanie finansowe (bilans).

Na czym polega praca księgowości stowarzyszenia?
Oprócz pisania sprawozdań finansowych, księgowi zajmują się prowadzeniem dokumentacji stowarzyszenia, ksiąg finansowych oraz wypełnianiem obowiązków sprawozdawczych względem urzędu skarbowego i ZUS. W kwestii ich zadań leży także dbanie o zapewnianie płynności finansowej organizacji i analizują kondycję finansowa organizacji.
Księgowość może być prowadzona na zasadzie wolontariatu, na zasadzie zatrudnienia osoby do prowadzenia księgowości lub zlecenia prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu.

W związku z ustawą o rachunkowości, stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek opracowania “polityki rachunkowości” (zasada na jakich prowadzone są księgi rachunkowe). Co określają takie zasady?

– plany kont
– przechowywania i archiwizacji dokumentów finansowych
– sposób amortyzowania środków trwałych
– Informacje o sposobie księgowania kosztów przynależących do roku poprzedniego, a realizowanych w roku następnym

Element polityki rachunkowości stanowi obieg dokumentów. Jest to opis dotyczący uprawnień do wystawiania rachunków, podpisywania umów, dekretowania.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe