Księgowość finansowa

Księgowość finansowa to inaczej system ewidencji gospodarczej, którego celem jest odzwierciedlenie w formie pieniężnej zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w danej jednostce. Na postawie zapisów księgowych przedstawić można wynik oraz sytuację majątkowo-finansową firmy.

Do funkcji rachunkowości zaliczyć można: informacyjną dostarczającą dane do podejmowania decyzji gospodarczych przez zarząd, dowodową polegającą na odzwierciedleniu zaszłości w pisemnych dowodach i archiwizowaniu dokumentów, rozliczeniowo-obrachunkową polegającą na ścisłym określeniu rozliczeń z otoczeniem, kontrolą wyrażającą zbiór informacji o przebiegu i osiąganych wynikach, sprawozdawczą wykorzystywaną przez użytkowników zewnętrznych np. urzędy skarbowe w celu sprawdzania danych w firmie oraz powierniczą związaną z ochroną nienaruszalności powierzonego kapitału.

Księgowość finansowa posiada równowagę bilansową pomiędzy aktywami i pasywami przedsiębiorstwa. Zjawiska gospodarcze, które zachodzą w firmie mierzy się w wartościach pieniężnych, dzięki czemu w jasny i kompleksowy sposób ustalić można majątek jednostki gospodarczej.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe