• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych spółek akcyjnych

    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

    ➥ Sprawdź aktualne promocje na usługi!

Biuro Rachunkowe - Warszawa, Kraków, cała Polska


Prowadzimy księgowość już od 280 złotych miesięcznie - po szczegóły zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.


Usługi biura rachunkowego - cała Polska


Nasze biuro znajduje się na prestiżowej liście Spółek Doradztwa Podatkowego i posiada uprawnienia do świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego.KSIĘGI HANDLOWE
Księgowość spółki z o.o. - poznaj pełną ofertę dla spółek z o.o.
Księgowość P.S.A. - poznaj pełną ofertę dla prostych spółek


Oferujemy:
- otwarcie ksiąg rachunkowych wraz z utworzeniem planu kont
- prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
- sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, rachunku zysków i strat, uzgadnianie sald, sporządzanie CIT-8 (zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu), przygotowanie informacji dodatkowej
- przygotowanie okresowych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług - VAT-7
- sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów objętych podatkiem VAT
- sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP
- udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
- sprawdzanie rachunków i faktur pod względem poprawności
- sporządzanie i składanie sprawozdania finansowego w formie elektronicznej*
- reprezentowanie i Klienta przed organami kontroli skarbowej
- przygotowanie oraz wysłanie pliku JPK_VDEK


*W związku ze zmianami przepisów, umożliwiającymi sporządzanie sprawozdania w formacie XML oraz przesyłania go wyłącznie w formie elektronicznej, nasza kancelaria oferuje pełną pomoc. W imieniu przedsiębiorców dopełnimy wszystkich obowiązków oraz złożymy sprawozdanie zgodnie z obowiązującymi procedurami.

PROWADZENIE KPIR / RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH


- prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych
- prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
- przygotowanie okresowych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług - VAT-7
- sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP
- udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
- sprawdzanie rachunków i faktur pod względem poprawności
- reprezentowanie Klienta przed organami kontroli skarbowej


KADRY I PŁACE:


- prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych
- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
- sporządzanie rachunków i list płac do umów zleceń i umów o dzieło wraz z deklaracjami ubezpieczeniowymi i podatkowymi
- przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
- przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 oraz odpowiednich przelewów zaliczek na podatek
- przygotowanie corocznych obowiązkowych zestawień składek i kartotek wszystkich pracowników
- wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
- informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy- PIT-11


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK:


- Analiza i weryfikacja dokumentacji finansowej za rok obrotowy 2022.
- Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami rachunkowości.
- Przygotowanie niezbędnych załączników i dokumentów do sprawozdania.
- Konsultacja z Państwem w celu uzyskania wyjaśnień i dodatkowych informacji.
- Złożenie sprawozdania finansowego w odpowiednim organie lub instytucji.
- Wsparcie w razie pytań lub wątpliwości dotyczących przygotowanego sprawozdania.RAPORTY I ANALIZY FINANSOWE:Na życzenie Klienta sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe. Przygotowujemy również analizy finansowe, sprzedaży, kosztów, płynności finansowej, wskaźniki finansowe wraz z komentarzem, a także indywidualnie dostosowane zestawienia księgowe.

OPTYMALIZACJA PODATKOWAWskazujemy w pełni legalne możliwości optymalizacji podatkowej, od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, poprzez wskazanie możliwości zaliczenia niestandardowych wydatków w koszty działalności, opracowanie planu amortyzacji środków trwałych po odpowiednie wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wybór sposobu rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.


POMOC W ZMIANIE BIURA RACHUNKOWEGO:- kontakt z poprzednim biurem rachunkowym,
- ustalenie szczegółów zakończenia współpracy,
- pomoc w rozwiązaniu umowy na korzystnych warunkach,
- przejęcie dokumentacji księgowej,
- weryfikacja dotychczasowej ewidencji księgowej i rozliczeń,
- wyprowadzenie zaległości, korekta błędów.


POZYSKIWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W ZUS I US:


W oparciu o przygotowane pełnomocnictwo, sporządzamy i składamy stosowne wnioski na terenie Warszawy i Krakowa, następnie odbieramy je w imieniu klienta, przesyłamy skan i jednocześnie oryginał na wskazany adres.


SKŁADANIE WNIOSKU O WPIS DO BDO:


Zajmujemy się sporządzeniem i złożeniem wniosku do BDO w imieniu przedsiębiorcy. Oferujemy także aktywację podpisu elektronicznego, niezbędnego do podpisania wniosku.Oferujemy również pełną obsługę prawną firm.


Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488


tekst alternatywny

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00

📑 INNE NASZE USŁUGI

Przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego do KRS za 2022 rok!
Założenie spółki z o.o. z wykorzystaniem optymalinych rozwiązań na tle NOWEGO ŁADU
Utworzenie i aktywacja skrzynki do e-doręczeń elektronicznych