• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Biuro Rachunkowe - Warszawa, Kraków, cała Polska


Prowadzimy księgowość spółek z o.o. już od 196 złotych miesięcznie - po szczegóły zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

TYLKO TERAZ! Oferujemy miesiąc prowadzenia księgowości ZA DARMO dla klientów, którzy zarejestrują spółkę z naszą Kancelarią.
*promocja dotyczy spółek generujących do 20 dokumentów miesięcznie


Usługi biura rachunkowego - cała Polska


Nasze biuro znajduje się na prestiżowej liście Spółek Doradztwa Podatkowego i posiada uprawnienia do świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego.KSIĘGI HANDLOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK Z O.O. I
PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ- otwarcie ksiąg rachunkowych wraz z utworzeniem planu kont
- prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
- sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, rachunku zysków i strat, uzgadnianie sald, sporządzanie CIT-8 (zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu), przygotowanie informacji dodatkowej
- przygotowanie okresowych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług - VAT-7
- sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów objętych podatkiem VAT
- sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP
- udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
- sprawdzanie rachunków i faktur pod względem poprawności
- sporządzanie i składanie sprawozdania finansowego w formie elektronicznej*
- reprezentowanie i Klienta przed organami kontroli skarbowej
- przygotowanie oraz wysłanie pliku JPK_VDEK


*W związku ze zmianami przepisów, umożliwiającymi sporządzanie sprawozdania w formacie XML oraz przesyłania go wyłącznie w formie elektronicznej, nasza kancelaria oferuje pełną pomoc. W imieniu przedsiębiorców dopełnimy wszystkich obowiązków oraz złożymy sprawozdanie zgodnie z obowiązującymi procedurami.


PROWADZENIE KPIR / RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH- prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych
- prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
- przygotowanie okresowych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług - VAT-7
- sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP
- udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
- sprawdzanie rachunków i faktur pod względem poprawności
- reprezentowanie Klienta przed organami kontroli skarbowej


KADRY I PŁACE:- prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych
- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
- sporządzanie rachunków i list płac do umów zleceń i umów o dzieło wraz z deklaracjami ubezpieczeniowymi i podatkowymi
- przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
- przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 oraz odpowiednich przelewów zaliczek na podatek
- przygotowanie corocznych obowiązkowych zestawień składek i kartotek wszystkich pracowników
- wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
- informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy- PIT-11


SPRAWOZDANIA, RAPORTY I ANALIZY FINANSOWE:Na życzenie Klienta sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe. Przygotowujemy również analizy finansowe, sprzedaży, kosztów, płynności finansowej, wskaźniki finansowe wraz z komentarzem, a także indywidualnie dostosowane zestawienia księgowe.

OPTYMALIZACJA PODATKOWAWskazujemy w pełni legalne możliwości optymalizacji podatkowej, od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, poprzez wskazanie możliwości zaliczenia niestandardowych wydatków w koszty działalności, opracowanie planu amortyzacji środków trwałych po odpowiednie wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wybór sposobu rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.


POMOC W ZMIANIE BIURA RACHUNKOWEGO:- kontakt z poprzednim biurem rachunkowym,
- ustalenie szczegółów zakończenia współpracy,
- pomoc w rozwiązaniu umowy na korzystnych warunkach,
- przejęcie dokumentacji księgowej,
- weryfikacja dotychczasowej ewidencji księgowej i rozliczeń,
- wyprowadzenie zaległości, korekta błędów.


POZYSKIWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W ZUS I US:W oparciu o przygotowane pełnomocnictwo, sporządzamy i składamy stosowne wnioski na terenie Warszawy i Krakowa, następnie odbieramy je w imieniu klienta, przesyłamy skan i jednocześnie oryginał na wskazany adres.


SKŁADANIE WNIOSKU O WPIS DO BDO:Zajmujemy się sporządzeniem i złożeniem wniosku do BDO w imieniu przedsiębiorcy. Oferujemy także aktywację podpisu elektronicznego, niezbędnego do podpisania wniosku.Oferujemy również pełną obsługę prawną firm.


Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00
Oferujemy darmową pomoc w zmianie biura rachunkowego! Zajmujemy się prowadzeniem bieżącej ewidencji, sporządzaniem zaległej dokumentacji i wyprowadzaniem ewentualnych zaległości.