KRS wniosek o zmianę danych

KRS wniosek o zmianę danych należy zazwyczaj w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zmiany wypełnić i złożyć w Sądzie. Obecnie wszelkie wnioski składane są poprzez system elektroniczny, dzięki czemu procedura aktualizacji danych trwa krócej.

KRS wniosek o zmianę danych podpisują członkowie zarządu zgodnie z ustanowionym sposobem reprezentacji w spółce – wymagane jest posiadanie przez nich profilu zaufanego lub najlepiej kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do składanego dokumentu o aktualizację należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej za dokonanie zmian – opłatę tą można uiścić elektronicznie w momencie wysyłki wniosku. Sąd rozpatruje wnioski złożone za pomocą systemu PRS w ciągu 7 dni, natomiast te złożone poprzez system teleinformatyczny S24 w ciągu 1 dnia.

Jeśli wniosek zawiera niewielkie braki lub błędy sąd wezwie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

W niektórych przypadkach np. zmiana nazwy firmy lub danych kontaktowych oprócz KRS wniosek o zmianę danych należy zgłosić dokonane zmiany również do Urzędu Skarbowego oraz w centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy w przeprowadzeniu procesu aktualizacji danych spółki w KRS i urzędach.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe