Komu karta Polaka?

Dokument stwierdzający przynależność do Narodu Polskiego, jakim jest Karta Polaka, nie jest możliwy do uzyskania bez spełnienia odpowiednich warunków.

O tym komu karta Polaka może zostać wydana decyduje prezydent Polski, na podstawie faktów i dowodów związku osoby wnioskującej z narodem polskim.

O kartę Polaka może ubiegać się osoba, która:
– wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie, albo co najmniej jeden z rodziców/ dziadków posiada polskie obywatelstwo lub posiadało je oboje pradziadków.
– lub przedstawi zaświadczenie organizacji polonijnej, z której będzie wynikało, że działa ona aktywnie na rzecz języka polskiego i polskiej kultury przez okres ostatnich 3 lat
– wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość polskiego języka oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów

Złożenie odpowiednich dokumentów decyduje w największy stopniu o tym, komu karta Polaka zostanie wydana. Należy więc poprawnie je wypełnić i skompletować.

W razie wątpliwości, można kontaktować się z naszymi doradcami.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe