Kadry i płace

Kadry i płace to bardzo szerokie zagadnienie, w którego ramach zawiera się szereg usług związanych z obsługą działu personalnego w firmie. Obsługę kadrowo-płacową najczęściej powierza się księgowej lub biuru rachunkowemu, które w ramach współpracy oferuje:
– sporządzanie listy płac,
– naliczanie wynagrodzeń pracowników,
– wyliczanie urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych,
– sporządzanie dokumentów wynikających z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
– opracowywanie dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
– sporządzanie i dostarczanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych,
– sporządzanie rocznych informacji o dochodach,
– sporządzanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych,
– pomoc w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Jeżeli firma jest mała i zatrudnia niewielu pracowników przedsiębiorca często jest w stanie samodzielnie zajmować się obsługą księgowa pracowników. Im jednak większa firma i im większa liczba osób zatrudnionych tym większa potrzeba, aby kadry i płace powierzyć specjalistom.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe