Jednoosobowa dzialalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie Polski. Aby ją założyć należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek taki można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy lub wysłać drogą elektroniczną.

W obrocie gospodarczym przedsiębiorca występuje pod firmą, którą stanowi jego imię i nazwisko. Oczywiście przedsiębiorca do swoich danych dodać może też część marketingową o ile nie wprowadza ona odbiorców w błąd.

Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona jest przez samego przedsiębiorcę, który bierze pełną odpowiedzialność za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. Co warto podkreślić, odpowiedzialność ta rozciąga się również na współmałżonka, chyba że została ograniczona przez rozdzielność majątkową.

Jeżeli szukają Państwo pomocy w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy przedstawią ofertę naszej firmy z tego zakresu.