Jednolity Europejski Dokument Zamówienia podpis kwalifikowany

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia jest ujednoliconym formularzem dla zamówień publicznych, których wartość przekracza progi unijne, które są określone w:
– Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji Unii Europejskiej,
– Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji Unii Europejskiej.

Od 18 kwietnia 2018 roku ten dokument można składać tylko elektronicznie. Zobowiązuje to do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przedsiębiorstwa-wykonawcy muszą posługiwać się e-podpisem, który potwierdza tożsamość składającego podpis.

W zakres usług naszej Kancelarii wchodzi założenia oraz aktywacja podpisu elektronicznego. Z pomocą naszych specjalistów już po kilku godzinach będą mogli Państwo posługiwać się własnym e-podpisem.