Jak założyć własną działalność gospodarczą

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak założyć własną działalność gospodarczą i czy posiada na tyle dużo pieniędzy, aby móc pokryć podstawowe koszty z tym związane. Fakt, to jest ważne, ale równie istotne jest to, jaką formę prowadzenia działalności wybierzesz.

Jeżeli nie masz jeszcze koncepcji na swój biznes, to może przedstawię Ci swoją propozycję, która wiążę się z wyborem spółki komandytowej. Spółka ta należy do spółek osobowych, a więc w myśl Kodeksu Spółek Handlowych jest nakierowana na prowadzenie firmy pod własną nazwą, gdzie wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiadają określeni w umowie wspólnicy. Co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia i jest to komplementariusz, a co najmniej jeden do ustalonej kwoty – komandytariusz.
Jednym z podstawowych kroków w drodze do rejestracji spółki jest sporządzenie jej umowy, która powinna zawierać:

– nazwę i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– wkłady wnoszone przez każdego wspólnika + ich wartość,
– wyznaczenie osób na stanowisko komandytariusza i komplementariusza.

Następnie spółkę należy zarejestrować w KRS z załączeniem odpowiednich formularzy: KRS-WC, KRS-WK, KRS-WM, umową spółki, listą wspólników z ich adresami i notarialnie poświadczonymi podpisami wspólników.
Prócz powyższego, rejestracja spółki komandytowej wiążę się z obowiązkiem nabycia numerów NIP i REGON. Jednak tą czynność można sobie trochę ułatwić i wszystkie formalności załatwić w ramach tzw. „jednego okienka”.
Nawet jeśli już wiesz jak założyć własną działalność gospodarczą i przerażają Cię wszystkie powyżej wymienione formalności, mamy dla Ciebie rozwiązanie – skorzystaj z naszych usług, a będziesz miał pewność, że wszystko przebiegnie szybko i sprawnie, przynosząc oczekiwany efekt.