Jak wygląda założenie spółki z o.o. komandytowej?

Przedsiębiorstwa podlegające prawu handlowemu dzielą się na osobowe oraz kapitałowe. Z uwagi na możliwość połączenia dwóch form organizacyjno prawnych osoby fizyczne coraz częściej decydują się na łączone formy prawne w celu pozyskania udogodnienia podatkowego lub ograniczenia odpowiedzialności przy dużych inwestycjach.

Połączenie podmiotu gospodarczego z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowego to forma organizacyjno-prawna, która posiada swoje zalety. Nie każdy przedsiębiorca ma świadomość jak wygląda założenie spółki z o.o. komandytowej.

Rejestracja sp. z o.o. sp. k. przebiega tak samo, jak uzyskanie wpisów dla jednostki gospodarczej o charakterze komandytowym, w którym komplementariuszem jest osoba fizyczna.

W pierwszej kolejności osoba fizyczna zakłada spółkę z o.o. poprzez sporządzenie umowy drogą tradycyjną lub elektronicznie oraz dokonuje obowiązkowych opłat za wpis do MSiG i KRS.

Następnie przedsiębiorca zawiera umowę jednostki gospodarczej komandytowej, w której komandytariuszem w większości przypadków zostaje właściciel, a działalność o ograniczonej odpowiedzialności uzyskać może status komplementariusza.

Ważne jest jednak, aby do każdego wniosku złożonego w Krajowym Rejestrze Sądowym załączyć zgody osób uprawnionych do reprezentacji podmiotów gospodarczych.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe