• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Publikacje ekspertówUdziałowcy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działają przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz w określonych przypadkach obowiązkowo komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy czyli udziałowcy spółki z o.o. zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w spółce. Minimalna wysokość kapitału wynosi 5.000 złotych, natomiast minimalna wartość jednego udziału to 50 złotych. Wspólnikiem może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Po zakończeniu roku obrotowego mają oni prawo otrzymać dywidendę.

Udziałowcy spółki z o.o. posiadają prawa, ale mają także obowiązki, które muszą wykonywać.
Prawa wspólników:
- prawo głosu,
- prawo do udziału w zyskach,
- prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników,
- prawo do nadzoru nad działalnością spółki,
- prawo do zbywania udziałów,
- prawo do kontroli ksiąg i dokumentów spółki,
- grupa wspólników posiadająca udziały, które przekraczają połowę wysokości kapitału zakładowego ma prawo do wyłączenia wspólnika ze spółki.

Obowiązki wspólników:
- obowiązek wniesienia wkładu,
- obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu,
- obowiązek płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- obowiązek dokonywania dopłat w stosunku do udziału,
- obowiązek dostarczania spółce powtarzających się świadczeń niepieniężnych.Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488


tekst alternatywny

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00
Ważna informacja dla właścicieli spółek z o.o. oraz osób planujących rejestrację firmy w tej formie prawnej. Od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie członków zarządu zostanie pomniejszone o 9% składki zdrowotnej.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, w celu uniknięcia dodatkowego oskładkowania:
- rejestracja nowej spółki w PRS, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie,
- edycja posiadanej umowy spółki oraz zgłoszenie zmian do KRS.


Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021! Oferujemy swoją pomoc w sporządzeniu dokumentu i przesłaniu go do KRS.Złóż wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń!

Już wkrótce posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wpisanych do KRS. Spółki założone przed 05.07.2022 już teraz muszą złożyć wniosek o wydanie adresu.

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku. Przypominamy, że w naszej ofercie znajduje się również sprzedaż i aktywacja e-podpisu, niezbędnego do złożenia wniosku.