• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Publikacje ekspertówzmiana danych KRS

Zktualizacja wpisów KRS Łódź

Aktualizacja wpisów KRS Łódź w odpowiednim czasie pozwoli przedsiębiorcom uchronić swoją firmę od wielu kłopotów. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z nałożeniem grzywny na osoby za to odpowiedzialne. Lepiej powierzyć nam wszelkie formalności, czyli rozwiązać problem szybko i profesjonalnie.

Aktualizacja wpisów KRS Poznań

Aktualizacja wpisów KRS Poznań to czynność, którą muszą wykonać przedsiębiorcy jeśli w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej dane spółki uległy zmianie. Obowiązkiem podmiotów gospodarczych jest dbanie o to aby wszystkie dane jakie umieszczone są w rejestrze przedsiębiorców były wiarygodnym źródłem informacji na temat spółki. Taki proces aktualizacyjny wymagać będzie wypełnienia odpowiedniego dokumentu oraz złożenia go w właściwym sądzie rejestrowym.

Aktualizacja wpisów KRS Warszawa

W następstwie różnych zdarzeń gospodarczych dane spółki mogą ulec zmianie. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego konieczna będzie aktualizacja wpisów KRS Warszawa. Podstawą będzie wypełnienie odpowiedniego formularza urzędowego i złożenie go w właściwej siedzibie sądu rejestrowego.

Aktualizacja wpisów KRS

Aktualizacja wpisów do KRS jest jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy nie mogą zapomnieć o spełnieniu tego wymogu, gdyż może to im przynieść dosyć spore kłopoty. Dlaczego?

Jak wypełnić wniosek o zmianę danych w KRS?

Jeżeli w spółce, którą prowadzimy zostanie zmieniony skład członków zarządu, przedmiot działalności PKD albo siedziba, spadnie na nas obowiązek aktualizacji danych w KRS. Stanie się tak również wtedy gdy do umowy spółki zostanie wprowadzona jakakolwiek zmiana.

Jeżeli nie wiemy jak wypełnić wniosek o zmianę danych w KRS koniecznie powinniśmy zgłosić się do specjalisty który udzieli nam porady prawnej dotyczącej działań jakie należy podjąć w celu aktualizacji lub na podstawie otrzymanych dokumentów sporządzi stosowny wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiana siedziby zarządu w spółce z o.o.

Zmiana siedziby zarządu w spółce z o.o. jest zmianą w umowie spółki, więc trzeba jej dokonać w formie aktu notarialnego. Dlaczego? Bo statut spółki w takiej formie się zawiera i każda poprawka, której chcemy w nim dokonać musi również w takiej formie zostać wprowadzona, aby została uwzględniona przez KRS i miała moc prawną. Sama uchwała wspólników bowiem nie wystarcza. Nawet jeśli zmiana została uchwalona przez odpowiedni organ i zgodnie z przepisami prawa, gdyż mamy wtedy do czynienia z jej bezskutecznością.

Zmiana umowy spółki z o.o.

W umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny znajdować się takie dane, jak:

Zmiana adresu spółki z o.o.

W umowie spółki z o.o. należy zawrzeć tylko siedzibę spółki, a siedziba to tylko miejscowość. W niektórych przypadkach podaje się cały adres, ale wtedy przy jego zmianie jest więcej problemu. Jeśli podamy tylko miejscowości i ona przy zmianie adresu się nie zmieni, to nie musimy dokonywać poprawek w umowie spółki, a tylko zgłosić ten fakt do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przy zmianie pełnego adresu konieczne jest dokonanie zmiany w umowie spółki, a później zgłoszenie tego do KRS.

Zgłoszenie spółki do KRS

Za pewne większość z Was spotkała się kiedykolwiek z podmiotem gospodarczym, który w nazwie posiadał sformowanie „w organizacji”. Niewielu jest jednak tych, którzy wiedzą co ono oznacza i w jakich sytuacjach się go stosuje.

Zmiana danych podmiotu w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy stanowi ogólnodostępną bazę informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie dane dotyczące podmiotów gospodarczych, jakie zawiera Krajowy Rejestr Sądowy powinny być prawdziwe i zawsze aktualne. Uaktualnianie danych dotyczących spółki, które przy jej rejestracji zostały podane w Krajowym Rejestrze Sądowym jest obowiązkiem, który musi spełniać każdy przedsiębiorca. Nie wywiązywanie się z niego może nieść za sobą konsekwencje prawne oraz nakładać kary grzywny.

Pages

Subscribe to RSS - zmiana danych KRS

Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488


tekst alternatywny

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00
Ważna informacja dla właścicieli spółek z o.o. oraz osób planujących rejestrację firmy w tej formie prawnej. Od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie członków zarządu zostanie pomniejszone o 9% składki zdrowotnej.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, w celu uniknięcia dodatkowego oskładkowania:
- rejestracja nowej spółki w PRS, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie,
- edycja posiadanej umowy spółki oraz zgłoszenie zmian do KRS.


Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021! Oferujemy swoją pomoc w sporządzeniu dokumentu i przesłaniu go do KRS.Złóż wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń!

Od stycznia 2024r. posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wpisanych do KRS. Warto już teraz złożyć odpowiedni wniosek.

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku. Przypominamy, że w naszej ofercie znajduje się również sprzedaż i aktywacja e-podpisu, niezbędnego do złożenia wniosku.