• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Publikacje ekspertówSpółka z o.o. a spółka komandytowa

Spółka z o.o. jest spółką zakładaną w każdym prawnie dopuszczalnym celu, w tym również w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie działalności gospodarczej pod własną firmą.

Spółka z o.o. a spółka komandytowa - jakie są różnice?
1. Kapitał zakładowy - w spółce komandytowej nie występuje, a w spółce z o.o. wynosi 5000 zł.
2. Wspólnicy - w spółce komandytowej musi być co najmniej dwóch wspólników (co najmniej jeden komplementariusz oraz jeden komandytariusz). Spółka z o.o. może być założona nawet przez jedną osobę.
3. Odpowiedzialność za zobowiązania- jeśli chodzi o zobowiązania w spółce komandytowej, to komplementariusze odpowiadają za nie całym swoim majątkiem, komandytariusze do wielkości kwoty oznaczonej w umowie (tzw. suma komandytowa). Spółka z o.o. za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
4. Reprezentacja. Za reprezentowanie spółki komandytowej odpowiadają komplementariusze i jest to ich obowiązek. Natomiast w spółce z o.o. istnieje zarząd, który jest za to odpowiedzialny.
5. Osobowość prawna. Spółka komandytowa nie jest osobą prawną, posiada jedynie zdolność do czynności prawnych. Spółka z o.o. z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną.
6. Podatki. Spółka komandytowa - PIT lub CIT, każdy wspólnik opodatkowany oddzielnie. Spółka z o.o. - opodatkowanie CIT.

Zastanawiając się nad tematem spółka z o.o. a spółka komandytowa, możemy również dostrzec podobieństwa. Jakie? Obie spółki oparte są o przepisy prawa handlowego, ich umowa musi być spisana w formie aktu notarialnego, nie mają możliwości wejścia na giełdę, a na wniosek wspólnika z ważnych powodów i za orzeczeniem sądu spółki te mogą być rozwiązane.Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488


tekst alternatywny

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00
Ważna informacja dla właścicieli spółek z o.o. oraz osób planujących rejestrację firmy w tej formie prawnej. Od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie członków zarządu zostanie pomniejszone o 9% składki zdrowotnej.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, w celu uniknięcia dodatkowego oskładkowania:
- rejestracja nowej spółki w PRS, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie,
- edycja posiadanej umowy spółki oraz zgłoszenie zmian do KRS.


Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021! Oferujemy swoją pomoc w sporządzeniu dokumentu i przesłaniu go do KRS.Złóż wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń!

Od stycznia 2024r. posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wpisanych do KRS. Warto już teraz złożyć odpowiedni wniosek.

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku. Przypominamy, że w naszej ofercie znajduje się również sprzedaż i aktywacja e-podpisu, niezbędnego do złożenia wniosku.