• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych spółek akcyjnych


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

    ➥ Sprawdź aktualne promocje na usługi!

Publikacje ekspertówNa czym polega księgowość na zasadach ogólnych?

Księgowość na zasadach ogólnych (ang. Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) to zestaw zasad, standardów i wytycznych, które określają sposób, w jaki należy prowadzić księgi rachunkowe i przygotowywać sprawozdania finansowe w przedsiębiorstwach. Celem księgowości na zasadach ogólnych jest zapewnienie, że sprawozdania finansowe są rzetelne, porównywalne i zrozumiałe dla odbiorców, takich jak inwestorzy, kredytodawcy, regulatorzy i inne zainteresowane strony.

Księgowość na zasadach ogólnych opiera się na kilku podstawowych założeniach, takich jak:

1. Założenie going concern, według którego przyjmuje się, że przedsiębiorstwo będzie działać w nieskończoność.
2. Założenie przepływu środków pieniężnych, według którego przyjmuje się, że transakcje i zdarzenia gospodarcze mogą być zamienione na środki pieniężne.
3. Założenie równoważności monetarnej, według którego przyjmuje się, że wartość pieniądza jest stała w czasie.

Księgowość na zasadach ogólnych opiera się również na kilku podstawowych zasadach rachunkowości, takich jak:

1. Zasada przychodów i kosztów, według której przychody są ujmowane w momencie ich osiągnięcia (lub przewidywania), podczas gdy koszty są ujmowane w momencie ich poniesienia.
2. Zasada równoważności, według której aktywa są równoważone z kapitałem własnym i zobowiązaniami.
3. Zasada ostrożności, według której należy unikać przeszacowywania aktywów i podatków, oraz niedoszacowywania zobowiązań. To oznacza, że należy zachować ostrożność przy szacowaniu wartości aktywów i podatków, aby nie były one przedstawione w sprawozdaniach finansowych w zbyt wysokiej wartości. Z kolei niedoszacowywanie zobowiązań oznacza, że należy zachować ostrożność przy szacowaniu wartości zobowiązań, aby nie były one przedstawione w sprawozdaniach finansowych w zbyt niskiej wartości.Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488


tekst alternatywny

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00


TRWA PROMOCJA NA NOWY ROK NA REJESTRACJĘ SPÓŁKI Z O.O.

🟥 NIŻSZA CENA: 950 PLN 🟥


➯Formularz wyceny rejestracji spółki