• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Publikacje ekspertówCo powinna zawierać umowa sprzedaży udziałów?

Co powinna zawierać umowa sprzedaży udziałów? Jakie informacje warto zawrzeć w umowie przeprowadzając procedurę sprzedaży udziałów?

Umowa sprzedaży udziałów spółki

Umowa sprzedaży udziałów spółki stanowi zobowiązanie zbywcy udziałów do przeniesienia własności udziałów na nabywcę. Dodatkowo nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ustalonej w umowie ceny udziałów.

Informacje na temat umowy sprzedaży udziałów znajdziemy w art. 180 i następnych Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.).:


Art. 180. KSH
Forma zbycia lub zastawienia udziału w spółce z o.o.
§ 1.
Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
§ 2.
W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, zbycie przez wspólnika udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Udziały w spółce z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością skład osobowy spółki może się zmienić. Powodem sytuacji zmieniających skład wspólników spółki mogą być:
- sprzedaż udziałów
- śmierć wspólnika
- wystąpienie wspólnika ze spółki

Warto zaznaczyć, że każda zmiana w składzie osobowym wspólników powinna zostać odnotowana w księdze udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Forma umowy sprzedaży udziałów spółki

Zgodnie z obowiązującym prawem umowa powinna posiadać formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi. Brak zachowania ustalonej prawnie formy umowy sprzedaży udziałów ma wpływ na skuteczność umowy pod kątem prawa.

Co powinna zawierać umowa sprzedaży udziałów?

Do informacji niezbędnych w umowie sprzedaży zaliczamy m.in.:
- dane nabywcy udziałów
- dane osoby zbywającej udziały
- cenę udziałów spółki

Ograniczenia w sprzedaży udziałów

Przed rozpoczęciem procedury sprzedaży udziałów należy sprawdzić czy spółka nie posiada ograniczeń. Zaliczamy od nich m.in.:
- procedura wyrażania zgody na sprzedaż udziałów
- zastrzeżenia dotyczące pierwokupu
- ograniczenia dotyczące podziału udziałów

Przygotowanie umowy sprzedaży udziałów spółki oferta

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania umowy sprzedaży udziałów spółki - zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź ofertę w zakresie aktualizacji KRS PDF

▸▸▸Oferta aktualizacji danych PDFDane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488


tekst alternatywny

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00


📝Formularz wyceny rejestracji spółkiWażna informacja dla właścicieli spółek z o.o. oraz osób planujących rejestrację firmy w tej formie prawnej. Od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie członków zarządu zostanie pomniejszone o 9% składki zdrowotnej.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, w celu uniknięcia dodatkowego oskładkowania:
- rejestracja nowej spółki w PRS, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie,
- edycja posiadanej umowy spółki oraz zgłoszenie zmian do KRS.


Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021! Oferujemy swoją pomoc w sporządzeniu dokumentu i przesłaniu go do KRS.Złóż wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń!

Od stycznia 2024r. posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wpisanych do KRS. Warto już teraz złożyć odpowiedni wniosek.

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku. Przypominamy, że w naszej ofercie znajduje się również sprzedaż i aktywacja e-podpisu, niezbędnego do złożenia wniosku.