Co powinna zawierać umowa sprzedaży udziałów?

Co powinna zawierać umowa sprzedaży udziałów? Jakie informacje warto zawrzeć w umowie przeprowadzając procedurę sprzedaży udziałów?

Umowa sprzedaży udziałów spółki

Umowa sprzedaży udziałów spółki stanowi zobowiązanie zbywcy udziałów do przeniesienia własności udziałów na nabywcę. Dodatkowo nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ustalonej w umowie ceny udziałów.

Informacje na temat umowy sprzedaży udziałów znajdziemy w art. 180 i następnych Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.).:

Art. 180. KSH
Forma zbycia lub zastawienia udziału w spółce z o.o.
§ 1.
Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
§ 2.
W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, zbycie przez wspólnika udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Udziały w spółce z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością skład osobowy spółki może się zmienić. Powodem sytuacji zmieniających skład wspólników spółki mogą być:
– sprzedaż udziałów
– śmierć wspólnika
– wystąpienie wspólnika ze spółki

Warto zaznaczyć, że każda zmiana w składzie osobowym wspólników powinna zostać odnotowana w księdze udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Forma umowy sprzedaży udziałów spółki

Zgodnie z obowiązującym prawem umowa powinna posiadać formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi. Brak zachowania ustalonej prawnie formy umowy sprzedaży udziałów ma wpływ na skuteczność umowy pod kątem prawa.

Co powinna zawierać umowa sprzedaży udziałów?

Do informacji niezbędnych w umowie sprzedaży zaliczamy m.in.:
– dane nabywcy udziałów
– dane osoby zbywającej udziały
– cenę udziałów spółki

Ograniczenia w sprzedaży udziałów

Przed rozpoczęciem procedury sprzedaży udziałów należy sprawdzić czy spółka nie posiada ograniczeń. Zaliczamy od nich m.in.:
– procedura wyrażania zgody na sprzedaż udziałów
– zastrzeżenia dotyczące pierwokupu
– ograniczenia dotyczące podziału udziałów

Przygotowanie umowy sprzedaży udziałów spółki oferta

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania umowy sprzedaży udziałów spółki – zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź ofertę w zakresie aktualizacji KRS PDF

▸▸▸Oferta aktualizacji danych PDF

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe