Funkcjonowanie spółki z o.o. komandytowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (sp. z o.o. s. k.) cieszy się coraz większą popularnością jeśli chodzi o prowadzenie biznesu. Funkcjonowanie spółki z o.o. komandytowej polega na tym, że komplementariuszem jest spółka z o.o., natomiast komandytariuszem jest jej wspólnik lub osoba trzecia. Aby lepiej zrozumieć temat należy wiedzieć, że komplementariusz jest osobą, które odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, posiada prawo do jej reprezentowania a także zobligowana jest do prowadzenia jej spraw. Natomiast komandytariusz musi wnieść do spółki wkład a jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona, a reprezentować może ją tylko jako pełnomocnik. Nie jest zobligowany jak i również nie posiada prawa do prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa stanowi inaczej. Jako komplementariusz spółka z o.o.zajmuje się sprawami związanymi z administracją i zarządzaniem firmy, natomiast za prowadzenie działalności gospodarczej i wypracowywanie zysku odpowiada spółka komandytowa.

Warto zauważyć, że komplementariusz jest osobą w spółce, która za jej zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. W przypadku tego rodzaju spółki odpowiedzialność ciąży na spółce z o.o. Jeśli idzie o podział zysku spółki, to od zapisów w umowie zależeć będzie, jaka część przypadnie komandytariuszom, a ile przypadnie komplementariuszowi, czyli spółce z o.o.

Funkcjonowanie spółki z o.o. komandytowej będą regulowały przepisy dotyczące zarówno spółki z o.o. jak i komandytowej, gdyż połączone zostały tu dwie formy spółki.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe