Formularze do KIO podpis elektroniczny

Czym jest KIO? Krajowa Izba Odwoławcza jest organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Organami Izby są:
1. Prezes
2. Wiceprezes
3. Zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby

Formularze do KIO podpis elektroniczny – czy oferty muszą posiadać e-podpis? Nowe przepisy nakładają na wykonawców obowiązek składania ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, że dokumenty powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdza on tożsamość składającego ofertę. Warto podkreślić, że kwalifikowany podpis elektroniczny jest przyporządkowany do jednej osoby i nie jest możliwy do podrobienia.

Jeżeli chcą Państwo załatwiać sprawy przez Internet oraz brać udział w przetargach to oferujemy swoją pomoc w zakresie wyrobienia oraz aktywacji własnego e-podpisu. Z pomocą naszych specjalistów w krótkim czasie będą Państwo mogli posługiwać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe