Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych nastąpiła w 2018 roku. Postępowania w sprawie zamówień publicznych, o wartości równej progom unijnym lub większej od nich, prowadzone są wyłącznie w formie elektronicznej. Zobowiązuje to wykonawców chcących uzyskać zamówienia publiczne do składania ofert w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Od 18 kwietnia 2018 roku wszyscy zamawiający mają ustawowy obowiązek przyjmować Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), a także oferty i wnioski w wersji elektronicznej

Jak pozyskać e-podpis, aby elektronizacja zamówień publicznych nie stanowiła problemu? Nasza Kancelaria umożliwia Państwu założenie oraz aktywację e-podpisu. Cała procedura przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Duży nacisk dajemy na bezpieczeństwo w funkcjonowaniu na rynku. Oferujemy pełne wsparcie dla przedsiębiorców z całej Polski, którzy chcą brać udział w zamówieniach publicznych.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe