Elektroniczna rejestracja spółki z o.o.

Jednym ze sposobów rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej jest elektroniczna rejestracja spółki z oo. Jest ona możliwa od stycznia 2012 roku dzięki udostępnieniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości specjalnego systemu. Przy elektronicznej rejestracji oszczędza się czas i pieniądze, ponieważ można zaoszczędzić na taksie notarialnej od umowy spółki. Jest to wyjątek od zasady, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Kapitał zakładowy tak jak w przypadku tradycyjnej rejestracji musi wynosić minimalnie 5 tysięcy złotych. Kapitał ten musi być wniesiony w formie pieniężnej, później natomiast można dokonywać wpłat w formie niepieniężnej. Osoby zakładające spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą rozpocząć prowadzenie swojej działalności gospodarczej w 24 godziny. Sposób ten nazywa się S24. Dla porównania proces tradycyjnej rejestracji spółki z o.o. trwa 2-3 tygodnie i wymaga odpowiedniej znajomości przepisów prawa gospodarczego.