E-podpis elektroniczny

E-podpis elektroniczny umożliwia rzetelną identyfikację osób posługujących się formą elektroniczną w załatwieniach urzędowych, sądowych, biznesowych. Posiadanie e-podpisu znacznie ułatwia przesyłanie dokumentów oraz przyspiesza czas realizacji załatwień. Czym jest e-podpis elektroniczny?

E-podpis elektroniczny stanowi cyfrowy odpowiednik podpis własnoręcznego. To odpowiednio przetworzony zbiór danych potwierdzający tożsamość osoby posługującej się nim. Podpisany elektronicznie dokument jednoznacznie wskazuje osobę, która złożyła podpis oraz dostarcza informacji na temat ewentualnych zmian wprowadzonych po złożeniu podpisu.

Podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym związane jest z większych bezpieczeństwem, gdyż e-podpisu nie można sfałszować ani podrobić. Jest on przyporządkowany wyłącznie do jednej osoby.

Posiadanie podpisu elektronicznego znacznie usprawnia obieg dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i w kontaktach biznesowych i administracyjnych. E-podpis jest również wygodną opcją dla firm współpracujących z firmami zagranicznymi.