Dokumenty niezbędne podczas rejestracji spółki

Dokumenty niezbędne podczas rejestracji spółki powinniśmy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym. A jakie to dokumenty?

Pierwszym, głównym dokumentem, który musimy sporządzić jest umowa spółki zawarta w formie aktu notarialnego. Powinna ona obowiązkowo zawierać następujące elementy:

* nazwę i siedzibę spółki
* przedmiot działalności spółki
* wysokość kapitału zakładowego
* określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
* liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników

Jeśli umowa spółki jest gotowa i podpisana przez wszystkich wspólników, możemy udać się do sądu rejestrowego. Tam na urzędowym formularzu KRS-W3 składamy wniosek rejestrowy i dołączamy potrzebne załączniki:

* KRS-WE – dotyczący wspólników
* KRS-WK – dotyczący osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu
* KRS-WM – dotyczący danych o przedmiocie działalności spółki

Do wniosku należy dołączyć umowę spółki ( dwa arkusze ), oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości pokryte oraz dowody opłat.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy rejestracji spółki i wypełnianiu dokumentów, to skontaktuj się z nami.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe