Dokumenty do rejestracji spółki z o.o

Nieodłącznym elementem zakładania własnej działalności gospodarczej jest konieczność wypełnienia wielu formularzy oraz skompletowanie wszystkich niezbędnych akt czy poświadczeń. Pominięcie jednego pisma lub zawarcie w nim błędu może sprawić, że nasz wniosek zostanie odrzucony a my będziemy zmuszeni dokonać korekt czy uzupełnień.

Niezbędne dokumenty do rejestracji spółki z o.o:

1. wniosek do KRS, który zawiera między innymi nazwę, siedzibę, wysokość kapitału zakładowego, podział udziałów, przedmiot działalności itd.,
2. formularze: KRS-W3, KRS-WE, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM,
3. umowa spółki w formie aktu notarialnego,
4. oświadczenie wszystkich członków zarządu,
5. dowód powołania organów, (chyba że stanowi o tym akt notarialny),
6. lista wspólników,
7. notarialnie poświadczone wzory podpisów członków Zarządu,
8. dowód uiszczenia opłaty sądowej,
9. dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
10. oświadczenie członków Zarządu dotyczące wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

Bez wymienionych przeze mnie materiałów nie uda nam się założyć działalności. Dla wielu stanowi to poważny problem i często dochodzi do pominięcia niektórych zaświadczeń co niestety niekorzystnie wpływa na czas zakładania firmy. Dokumenty do rejestracji spółki z o.o są kilkukrotnie sprawdzane w celu wykrycia jakichkolwiek pomyłek, dlatego warto skorzystać z usług doradcy księgowego, który je wyeliminuje i sprawdzi czy są one kompletne.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe