Dokumenty do rejestracji spółki z o.o.

Rejestracja działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest niezwykle złożonym procesem. Obliguje on przedsiębiorców do wywiązania się z licznych obowiązków i dopełnienia pewnych formalności. Wiąże się także z koniecznością sporządzenia wniosków na odpowiednich formularzach, ich przedłożeniem i oczekiwaniem na rozpatrzenie przez sąd.

W pierwszej kolejności, aby założenie spółki było możliwe, należy skompletować stosowne dokumenty do rejestracji spółki z o.o.. Są to między innymi:

– umowa spółki w formie aktu notarialnego (dwa egzemplarze),
– uchwała wspólników o powołaniu zarządu,
– oświadczenie członków zarządu dotyczące wniesienia wkładów na rzecz kapitału zakładowego,
– lista wspólników wraz z informacją o liczbie i wartości posiadanych przez nich udziałów,
– lista z danymi osobowymi członków zarządu,
– formularz NIP-2 z umową potwierdzającą prawo korzystania z lokalu, który stanowi adres rejestrowy spółki,
-formularz RG-1,
– zgłoszenie płatnika ZUS lub oświadczenie, że spółka na chwilę obecną nie będzie płatnikiem ZUS,
– potwierdzenie pokrycia opłaty sądowej.

Przeprowadzenie tego procesu warto powierzyć firmie zewnętrznej, która w naszym mieniu zbierze dokumenty do rejestracji spółki z o.o. oraz sporządzi i złoży wniosek.