Cały koszt rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przed podjęciem działań w biznesie konieczne jest dokonanie założenia własnej firmy. Jest to proces, który wymaga od przedsiębiorcy aby ten sporządził stosowne dokumenty, złożył wnioski w odpowiednich instytucjach i pokrył cały koszt rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kompletowanie dokumentacji czy przygotowywanie formularzy aplikacyjnych można zlecić specjalistom, którzy wykonają te czynności w naszym imieniu, opłaty jednak trzeba pokryć samemu, z własnej kieszeni.

Na cały koszt rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Opłaty u notariusza:

– za przygotowanie umowy w formie aktu notarialnego,
– za sporządzenie odpisu umowy spółki,
– poświadczenia za zgodność wzorów podpisów członków zarządu,

2. Opłaty za rejestrację w rejestrze przedsiębiorców:

– od wniosku o zarejestrowanie jednostki gospodarczej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
– opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

3. Dodatkowe opłaty:

– opłata skarbowa za potwierdzenie rejestracji na podatnika VAT,
– podatek od czynności cywilnoprawnych.