Badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego polega na dogłębnym przeanalizowaniu tego dokumentu oraz wystawieniu opinii i raportu uzupełniającego, które ma za zadanie ustalić i zaświadczyć o zgodności tego dokumentu z ogólnie przyjętymi standardami i polityką rachunkowości. Ma ono także zbadać, czy informacje zostały w sprawozdaniu zawarte w sposób przejrzysty i rzetelny.

Badania tego dokonuje biegły rewident, którego głównym celem jest ustalenie czy dokument ten i księgi, na bazie których został on sporządzony są wiarygodne. Zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości dane zawarte w tym dokumencie muszą odzwierciedlać rzeczywistość i dostarczać prawdziwych informacji na temat sytuacji finansowej spółki, w przeciwnym razie firma zostanie pociągnięta do odpowiedzialności.

Jeżeli chcesz aby badanie sprawozdania finansowego Twojej firmy zawsze przebiegało bez problemowo i aby dokument, który sporządzą księgowi nie budził żadnych zastrzeżeń powinieneś nawiązać współpracę z naszym biurem i powierzyć nam księgowość swojego przedsiębiorstwa.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe