Aktualizacja wpisów KRS Poznań

Aktualizacja wpisów KRS Poznań to czynność, którą muszą wykonać przedsiębiorcy jeśli w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej dane spółki uległy zmianie. Obowiązkiem podmiotów gospodarczych jest dbanie o to aby wszystkie dane jakie umieszczone są w rejestrze przedsiębiorców były wiarygodnym źródłem informacji na temat spółki. Taki proces aktualizacyjny wymagać będzie wypełnienia odpowiedniego dokumentu oraz złożenia go w właściwym sądzie rejestrowym. Przedsiębiorca będzie musiał ponieść opłaty za wpis nowych danych do rejestru przedsiębiorców oraz ogłoszenie tych informacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W wyniku natłoku zadań jakie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorca może nie mieć czasu na wykonanie wszystkich formalności jakie konieczne są do zgłoszenie nowych danych spółki. Aktualizacja wpisów KRS Poznań to czynność która może zostać wykonana przez naszą Kancelarię, nasi eksperci zajmą się wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności. Poprzez usługę Klientów online wszystkie formalności mogą zostać wykonane drogą listowną. Zapraszamy do kontaktu i pozyskanie szczegółowych informacji.