• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego. Dla Przedsiębiorców, którzy działalność chcą rozpocząć od zaraz, proponujemy zakup gotowej spółki z o.o. Prowadzimy również pełną księgowość spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Profesjonalne Biuro Rachunkowe - Warszawa, Kraków, cała Polska


Prowadzimy księgowość spółek z o.o. już od 189 złotych miesięcznie - po szczegóły zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

TYLKO TERAZ! Rabat na usługi księgowe w wyśokosci 500 zł dla klientów, którzy zdecydują się zarejestrować u nas spółkę!*
*Rabat oznacza obniżkę miesięcznej ceny za usługi księgowe o 100 zł w okresie 5-miesięcznym.


Oferujemy możliwość skorzystania z usług biura rachunkowego w całej Polsce


KSIĘGI RACHUNKOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK Z O.O.

- otwarcie ksiąg rachunkowych wraz z utworzeniem planu kont
- prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
- sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, rachunku zysków i strat, uzgadnianie sald, sporządzanie CIT-8 (zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu), przygotowanie informacji dodatkowej
- przygotowanie okresowych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług - VAT-7
- sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów objętych podatkiem VAT
- sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP
- udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
- sprawdzanie rachunków i faktur pod względem poprawności
- reprezentowanie i Klienta przed organami kontroli skarbowej

PODATKOWE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

- prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych
- prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
- przygotowanie okresowych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług - VAT-7
- sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP
- udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
- sprawdzanie rachunków i faktur pod względem poprawności
- reprezentowanie Klienta przed organami kontroli skarbowej

KADRY I PŁACE:

- prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych
- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
- sporządzanie rachunków i list płac do umów zleceń i umów o dzieło wraz z deklaracjami ubezpieczeniowymi i podatkowymi
- przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
- przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 oraz odpowiednich przelewów zaliczek na podatek
- przygotowanie corocznych obowiązkowych zestawień składek i kartotek wszystkich pracowników
- wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
- informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy- PIT-11

SPRAWOZDANIA, RAPORTY I ANALIZY FINANSOWE:

Na życzenie Klienta sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe. Przygotowujemy również analizy finansowe, sprzedaży, kosztów, płynności finansowej, wskaźniki finansowe wraz z komentarzem, a także indywidualnie dostosowane zestawienia księgowe.

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Wskazujemy w pełni legalne możliwości optymalizacji podatkowej, od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, poprzez wskazanie możliwości zaliczenia niestandardowych wydatków w koszty działalności, opracowanie planu amortyzacji środków trwałych po odpowiednie wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wybór sposobu rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Oferujemy również pełną obsługę prawną firm.

Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00

Referencje od Klientów