• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Publikacje ekspertówSporządzanie sprawozdań finansowych

Sporządzanie sprawozdań finansowych należy do jednego z najważniejszych raportów jakie należy wypełnić podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Należy go dokonywać na koniec każdego roku obrotowego w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jest to czynność, która obejmuje stan finansów organizacji.

Sporządzanie sprawozdań finansowych ma na celu dokładne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej zgodnymi z zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

    bilansu- przedstawia stan aktywów i pasywów pod koniec roku obrotowego,
    rachunku zysku i strat- zestawienie przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie,
    informacji dodatkowej- uzupełnia dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w bilansie lub rachunku zysków i strat, a należą do ważnych.

Sporządzanie sprawozdań finansowych dokonuje się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Kierownik działalności gospodarczej dostarcza je właściwym organom, zgodnie z obejmującymi przepisami prawa. Sprawozdanie zostaje zatwierdzone nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Wykonanie sprawozdania finansowego nie należy do łatwych czynności, w razie trudności skontaktuj się z naszą Kancelarią, a wykonamy to zadanie za Ciebie.Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00