• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych spółek akcyjnych


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

    ➥ Sprawdź aktualne promocje na usługi!

Publikacje ekspertówZgłoszenie do rejestru zmiany danych dotyczących spółki jawnej

Zgłoszenie do rejestru zmiany danych dotyczących spółki jawnej

Zgłoszenie do rejestru zmiany danych dotyczących spółki jawnej jest ważnym krokiem w procesie prowadzenia działalności gospodarczej. Jak każda firma, również spółka jawna musi dokonywać regularnych aktualizacji swoich danych w rejestrach i ewidencjach. W tym celu, przedsiębiorcy muszą wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki.

Zgłoszenie do rejestru zmiany danych dotyczących spółki jawnej - formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy zawiera szereg informacji na temat spółki jawnej, takich jak: nazwa, adres siedziby, numer identyfikacji REGON, numer NIP, forma prawna, informacje dotyczące wspólników oraz opis dokonywanej zmiany. Wypełnienie formularza wymaga starannego i dokładnego wypełnienia wszystkich wymaganych pól oraz dołączenia dokumentów potwierdzających dokonywaną zmianę.

Zgłoszenie do rejestru zmiany danych dotyczących spółki jawnej - rodzaje zmian

Zmiana danych dotyczących spółki jawnej może dotyczyć wielu różnych aspektów działalności. Najczęściej zgłaszane zmiany to:
- zmiana adresu siedziby - w przypadku zmiany adresu, spółka jawna jest zobowiązana do zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu 7 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła;
- zmiana nazwy spółki - zmiana nazwy spółki jawnej wymaga podjęcia uchwały przez wszystkich wspólników oraz wpisu do KRS;
- zmiana formy prawnej - zmiana formy prawnej spółki jawnej na inną formę prawną, np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wymaga podjęcia odpowiedniej uchwały przez wszystkich wspólników oraz sporządzenia aktu notarialnego;
- zmiana zakresu działalności - zmiana zakresu działalności spółki jawnej wymaga dokładnego określenia nowego zakresu i złożenia stosownego wniosku w sądzie rejestrowym.

Zgłoszenie do rejestru zmiany danych dotyczących spółki jawnej - procedura zgłoszenia

Aby dokonać zgłoszenia zmiany danych dotyczącej spółki jawnej, należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i złożyć go w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od preferencji. W przypadku składania wniosku w formie elektronicznej, konieczne jest posiadanie odpowiedniego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.
Zgłoszenie do rejestru zmiany danych dotyczących spółki jawnej jest ważnym obowiązkiem przedsiębiorców i jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Dokładne wypełnienie formularza i terminowe złożenie wniosku w sądzie rejestrowym pozwoli uniknąć problemów związanych z opóźnieniami lub nieprawidłowościami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zgłoszenie do rejestru zmiany danych dotyczących spółki jawnej

Oferty w formie PDF:
▸▸▸Aktualizacja danych w KRS
▸▸▸Kwalifikowany podpis elektronicznyDane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488


tekst alternatywnyKraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00

Facebook-Kancelaria-DGiPRejestracja spółki z o.o. 950 zł + wstępna konsultacja GRATIS

➯Formularz wyceny rejestracji spółki