• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Publikacje ekspertówprowadzenie księgowości w Krakowie

Uproszczone formy księgowości

Księgowość uproszczona to forma ewidencji przeznaczona dla podmiotów, których przychody ze sprzedaży towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 milionów euro. Do form małej księgowości zalicza się kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Głównymi zaletami tej formy są małe koszty związane z prowadzeniem ewidencji oraz możliwość prowadzenia systemu z wykorzystaniem specjalnego programu księgowego lub zlecenie zadania biuru rachunkowemu, które korzysta z aplikacji online.

Rozliczenie roczne

Rozliczenie roczne podatkowe to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który prowadzi własną firmę. Podczas dokonywania rozliczeń i obliczania podatku, od osoby wymagane jest, aby ewidencja przeprowadzana była kompleksowo, rzetelnie, dokładnie oraz w oparciu o znajomość regulacji prawnych. Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego często właściciele przedsiębiorstw mogą zlecić specjalistom z biur rachunkowych.

Usługowe prowadzenie księgowości

Usługowe prowadzenie księgowości stanowi nieopisaną pomoc dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zobligowani są do prowadzenia pełnej księgowości.

Prowadzenie działalności gospodarczej, obliguje do stworzenia ewidencji księgowej. Jeśli chodzi o pełną księgowość, która jest skomplikowanym systemem powinieneś zatrudnić księgową, bądź nawiązać współpracę z biurem rachunkowym.

Kilka lat temu usługowe prowadzenie księgowości było przywilejem nielicznych. Tylko osoby posiadające certyfikat księgowego mogły świadczyć usługi księgowe.

Biuro podatkowe Warszawa

Kwestia podatków dziesiątek lat spędza sen z powiek przedsiębiorcom, na szczęcie dzisiaj mają oni biuro podatkowe Warszawa. Przede wszystkim należy działać zgodnie z obowiązującym prawem, które jest nieustannie modyfikowane. Ponadto przedsiębiorca musi poświęcić ogromną ilość czasu na wykonanie niezbędnych rozliczeń, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazanie ich do wymaganych instytucji. Co więcej, mimo ogromnych starań i tak może skończyć się to upomnieniem i koniecznością nanoszenia poprawek.

Biuro podatkowe online

Podatki w każdej działalności obowiązkowo muszą być nie tylko opłacalne, ale także odpowiednio ujmowane w ewidencji podatkowej przedsiębiorstwa.

Podatki w przedsiębiorstwie:
1. Podatek dochodowy
Jest to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który osiąga przychody z działalności. Do wyboru są 4 formy opodatkowania firmy:
- skala podatkowa 17% i 32%
- podatek liniowy 19%
- ryczałt ewidencjonowany
- karta podatkowa
wybór firmy zależny jest od przedsiębiorcy, rodzaju prowadzonej działalności oraz dochodów firmy.

Sposoby sporządzania rachunku zysku i strat

Sposoby sporządzania rachunku zysku i strat mogą być różne, ważne jednak aby zadaniem tym zajmowała się osoba posiadająca wiedzę i odpowiednie kwalifikacje.

Zarówno rachunek zysków i strat, jak i bilans są elementami kluczowymi sprawozdania finansowego sporządzanego na koniec roku obrotowego jednostki.

Rachunek zysków i strat poprzez zestawienie przychodów z różnych rodzajów działalności oraz powiązanych z nimi kosztów, pokazuje wynik finansowy firmy.

W Polsce sposoby sporządzania rachunku zysku i strat są dwa:

Operacje księgowość

Jeśli chodzi o operacje księgowość zajmuje się takimi, które spełniają odpowiednie warunki. Księgowaniu poddaje się operacje, które:

- da się je wyrazić w wartościach pieniężnych z ewentualnym użyciem jednostek naturalnych (sztuki, kilogramy)
- powodują zmiany w stanie posiadanych zasobów i/lub źródłach ich finansowania, dokładniej zmian po stronie aktywów/pasywów lub obu stronach jednocześnie
- wchodzą w zakres działalności danego przedsiębiorstwa, czyli księgowanie tylko tych operacji, które bezpośrednio zmieniają wartość aktywów i pasywów

Jak rozliczyć PIT

Jak rozliczyć PIT? Kto musi go rozliczyć? Deklarację PIT-37 wypełnia każdy pracownik, zleceniobiorca, emeryt i rencista, za którego zaliczki na podatek pobiera i odprowadza płatnik.

Możliwości rozliczania podatku PIT są dwie:

- indywidualnie
- wspólnie z małżonkiem

Nowoczesnym rozwiązaniem, które zdecydowanie ułatwi rozliczanie PIT jest program Twój e-PIT, czyli platforma przygotowana przez Ministerstwo Finansów.

Jak rozliczyć PIT?

Wycena księgowość

Wycena księgowość- możliwa jest tylko na podstawie dokładnych informacji o firmie oraz zależna od sposobu prowadzenia księgowości.

Księgowość można prowadzić:

- korzystając z usług biura rachunkowego
- samodzielnie
- zatrudniając osobistego księgowego

Stała opłata za usługi księgowe jest tylko przy zatrudnieniu osobistego księgowego, który zajmuje się wszystkimi formalnościami, bez względu na liczbę faktur i zatrudnionych pracowników.

Przygotowanie sprawozdania finansowego za 2021

Przygotowanie sprawozdania finansowego za 2021 powinno się wykonać po zakończeniu roku obrotowego, gdyż zamknięcie ksiąg rachunkowych zobowiązuje firmę do złożenia sprawozdania finansowego urzędzie.

Sprawozdanie finansowe tworzone jest przez firmy prowadzące księgi rachunkowe w języku polskim i polskiej walucie, a dokument ten zawiera informacje o wszystkich działaniach inwestycyjnych w firmie oraz przedstawia pełną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Składa się ono z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Pages

Subscribe to RSS - prowadzenie księgowości w Krakowie

Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488


tekst alternatywny

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00


📝Formularz wyceny rejestracji spółkiWażna informacja dla właścicieli spółek z o.o. oraz osób planujących rejestrację firmy w tej formie prawnej. Od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie członków zarządu zostanie pomniejszone o 9% składki zdrowotnej.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, w celu uniknięcia dodatkowego oskładkowania:
- rejestracja nowej spółki w PRS, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie,
- edycja posiadanej umowy spółki oraz zgłoszenie zmian do KRS.


Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021! Oferujemy swoją pomoc w sporządzeniu dokumentu i przesłaniu go do KRS.Złóż wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń!

Od stycznia 2024r. posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wpisanych do KRS. Warto już teraz złożyć odpowiedni wniosek.

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku. Przypominamy, że w naszej ofercie znajduje się również sprzedaż i aktywacja e-podpisu, niezbędnego do złożenia wniosku.