• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Publikacje ekspertówStruktura spółki z o.o.

Struktura spółki z o.o. nie jest rozbudowana-wyróżniamy w zasadzie tylko trzy organy, które odpowiadają za zarządzanie czy reprezentację spółki. Każdy z nich posiada inne prawa i odpowiedzialny jest za wykonywanie innych zadań, które w rezultacie mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie spółki oraz generowanie zysku.

Struktura spółki z o.o. składa się z:

1. ORGANÓW OBOWIĄZKOWYCH:


A. Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie wspólników stanowi najważniejszy organ, a do jego głównych zadań należy podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych spółki oraz wybór członków pozostałych organów.
Zgromadzenie podejmuje decyzje o rozwiązaniu spółki, zatwierdza sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności spółki oraz udziela członkom innych organów absolutorium

B. Zarząd

Zarząd zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw spółki z o.o. oraz jej reprezentacją w postępowaniach sądowych i pozasądowych. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, którymi mogą być wspólnicy lub osoby spoza ich grona.


2. ORGANÓW NIEOBOWIĄZKOWYCH:


A. Rada nadzorcza lub Komisja Rewizyjna

Obydwa te ograny zajmują się sprawowaniem kontroli i nadzoru we wszystkich dziedzinach działalności spółki. Rada nadzorcza bada sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządu oraz weryfikuje czy podawane dane są zgodne z dokumentacją i stanem faktycznym.

Poprawne funkcjonowanie każdego z organów, i właściwe niewywiązywanie się ze swoich obowiązków warunkuje powodzenie spółki, która z uwagi na to, że posiada osobowość prawną działa właśnie poprzez swoje organy.

Zainteresowanych pozyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat organów spółki z o.o. zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488


tekst alternatywny

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00
Ważna informacja dla właścicieli spółek z o.o. oraz osób planujących rejestrację firmy w tej formie prawnej. Od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie członków zarządu zostanie pomniejszone o 9% składki zdrowotnej.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, w celu uniknięcia dodatkowego oskładkowania:
- rejestracja nowej spółki w PRS, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie,
- edycja posiadanej umowy spółki oraz zgłoszenie zmian do KRS.


Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021! Oferujemy swoją pomoc w sporządzeniu dokumentu i przesłaniu go do KRS.Złóż wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń!

Od stycznia 2024r. posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wpisanych do KRS. Warto już teraz złożyć odpowiedni wniosek.

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku. Przypominamy, że w naszej ofercie znajduje się również sprzedaż i aktywacja e-podpisu, niezbędnego do złożenia wniosku.