• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Publikacje ekspertówSpółki z rokiem obrotowym kończącym się 30 czerwca

Już niebawem spółki z rokiem obrotowym kończącym się 30 czerwca zobowiązane będą do sporządzenia szeregu dokumentów odnośnie prowadzonej przez ostatni czas polityki finansowej. Do tych dokumentów zalicza się m.in.:

  • zamknięcie ksiąg rachunkowych za pomocą ustalenia sald końcowych aktywów i pasywów, porównania sald z wynikami inwentaryzacji oraz sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawienia obrotów i sald kont analitycznych,
  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, czyli dokumentacji związanej z przepływami pieniężnymi jednostki. Do sprawozdania finansowego zalicza się rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie w kapitale własnym oraz przepływ środków pieniężnych,
  • wykonana inwentaryzacja dotyczy spisu posiadanych w kasie środków pieniężnych i wykorzystywanych do bieżącej działalności środków trwałych oraz pozostałych niesprzedanych towarów.Wszystkie spółki z rokiem obrotowym kończącym się 30 czerwca nową działalność gospodarczą rozpoczynają 1 lipca i w związku z tym przychody osiągane 1 lipca przypisane będą już kolejnemu roku obrachunkowemu. Jeśli jesteś zainteresowany opcją spółki z rokiem obrotowym kończącym się 30 czerwca, możesz skontaktować się z nami. Mamy takie spółki w swojej ofercie.Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488


tekst alternatywny

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00
Ważna informacja dla właścicieli spółek z o.o. oraz osób planujących rejestrację firmy w tej formie prawnej. Od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie członków zarządu zostanie pomniejszone o 9% składki zdrowotnej.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, w celu uniknięcia dodatkowego oskładkowania:
- rejestracja nowej spółki w PRS, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie,
- edycja posiadanej umowy spółki oraz zgłoszenie zmian do KRS.


Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021! Oferujemy swoją pomoc w sporządzeniu dokumentu i przesłaniu go do KRS.Złóż wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń!

Od stycznia 2024r. posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wpisanych do KRS. Warto już teraz złożyć odpowiedni wniosek.

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku. Przypominamy, że w naszej ofercie znajduje się również sprzedaż i aktywacja e-podpisu, niezbędnego do złożenia wniosku.