• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Publikacje ekspertów



Rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna to forma działalności gospodarczej, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną nazwą. Jest najprostszym i najbardziej przystępnym rodzajem spółki regulowanym w Kodeksie spółek handlowych. Czas jej założenia jest jedynie trochę dłuższy od rejestracji spółki cywilnej. Jest ona jednak podmiotem bardziej wiarygodnym dla kontrahentów. Z czego to wynika? Z faktu, że jest spółką handlową i należy wpisać ją do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stąd też osoby zainteresowane współpracą z taką spółką, mogą w prosty sposób zapoznać się z podstawowymi danymi na jej temat.

Rejestracja spółki jawnej odbywa się w kilku krokach. Pierwszym z nich jest spisanie umowy spółki, w której trzeba zawrzeć takie informacje, jak firmę i siedzibę, przedmiot działalności, określenie wkładów wnoszonych przez każdego z wspólników oraz ich wartości, czas trwania jeśli został oznaczony.

Kolejny krok to rejestracja w KRS. Należy złożyć podstawowy wniosek KRS-W1 wraz z następującymi drukami: KRS-WB, KRS-WK i KRS-WM. Niezbędne jest również dołączenie załączników czyli umowy spółki, wykazu wspólników, dowodu uiszczenia opłaty sądowej (500 zł) oraz opłaty za ogłoszenie w MSiG (100 zł).

Jeżeli chciałbyś założyć właśnie tę formę działalności gospodarczej, możesz zgłosić się do naszej Kancelarii. Rejestracja spółki jawnej to usługa, która znajduje w naszej ofercie. Dokonamy za Ciebie wszelkich formalności dzięki czemu będziesz mógł zaoszczędzić swój czas. Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów!



Dane Kontaktowe



Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00




Ważna informacja dla właścicieli spółek z o.o. oraz osób planujących rejestrację firmy w tej formie prawnej. Od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie członków zarządu zostanie pomniejszone o 9% składki zdrowotnej.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, w celu uniknięcia dodatkowego oskładkowania:
- rejestracja nowej spółki w PRS, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie,
- edycja posiadanej umowy spółki oraz zgłoszenie zmian do KRS.


Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021! Oferujemy swoją pomoc w sporządzeniu dokumentu i przesłaniu go do KRS.



Złóż wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń!

Już wkrótce posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wpisanych do KRS. Spółki założone przed 05.07.2022 już teraz muszą złożyć wniosek o wydanie adresu.

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku. Przypominamy, że w naszej ofercie znajduje się również sprzedaż i aktywacja e-podpisu, niezbędnego do złożenia wniosku.