• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Publikacje ekspertówKsięgi rachunkowe

Aby dotrzeć do tego kto jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe należy wcześniej wyjaśnić ich istotę, więc są to księgi prowadzone na zasadzie dowodów księgowych, ujmujące zapisy prowadzone w sposób chronologiczny i systematyczny, do których należy wpisać każde zdarzenie, które nastąpiło w danym okresie.

Konieczność prowadzenia pełnej księgowości mają spółki kapitałowe prawa handlowego ( spółki akcyjne i z o.o. wykluczając Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski) a także spółki osobowe i spółdzielnie socjalne, których przychód przekroczył równowartość 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Bez względu na osiągany przychód pełną księgowość muszą także prowadzić województwa, powiaty, gminy i ich związki a także jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe.

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:
→ dziennik - służy do chronologicznego zapisu danych o operacjach gospodarczych. Zapisy muszą być numerowane a sumy zapisów liczone w sposób ciągły,
→ konta księgi głównej - wprowadza się pod datą otwarcia zawarte są wszystkie salda początkowe aktywów i pasywów,
→ konta ksiąg pomocniczych - prowadzi się głównie dla środków trwałych, rozrachunków z kontrahentami / pracownikami, operacji sprzedaży / zakupu, kosztów,
→ zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
→ wykaz składników aktywów i pasywów.

Księgi rachunkowe wymagają dokładnej ewidencji wszystkich przepływów pieniężnych, które zostały przeprowadzone w firmie. Przedsiębiorca decydujący się na samodzielne prowadzenie wszystkich formalności powinien na bieżąco śledzić wysokość swoich przychodów. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na zatrudnienie księgowego co wiąże się z bardzo wysokimi kosztami utrzymania. Prostszym rozwiązaniem będzie przekazanie czynności, którymi zajmuje się księgowy firmie specjalizującej się w tej dziedzinie. Jeżeli chcesz, abyśmy to właśnie my prowadzili Twoje księgi rachunkowe - skontaktuj się z nami.Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488


tekst alternatywny

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00
Ważna informacja dla właścicieli spółek z o.o. oraz osób planujących rejestrację firmy w tej formie prawnej. Od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie członków zarządu zostanie pomniejszone o 9% składki zdrowotnej.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, w celu uniknięcia dodatkowego oskładkowania:
- rejestracja nowej spółki w PRS, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie,
- edycja posiadanej umowy spółki oraz zgłoszenie zmian do KRS.


Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021! Oferujemy swoją pomoc w sporządzeniu dokumentu i przesłaniu go do KRS.Złóż wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń!

Od stycznia 2024r. posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wpisanych do KRS. Warto już teraz złożyć odpowiedni wniosek.

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku. Przypominamy, że w naszej ofercie znajduje się również sprzedaż i aktywacja e-podpisu, niezbędnego do złożenia wniosku.