• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego. Dla Przedsiębiorców, którzy działalność chcą rozpocząć od zaraz, proponujemy zakup gotowej spółki z o.o. Prowadzimy również pełną księgowość spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na sprzedaż!


Prowadzimy księgowość spółek z o.o. już od 245 złotych miesięcznie - po szczegóły zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.


Spółka z o.o założona w 2013 roku

Rodzaj spółki – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data umowy spółki – 12 czerwca 2013 r.
Data wpisu do rejestru – 23 lipca 2013 r.
Nazwa rejestru – Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr przedsiębiorców

Nazwa spółki ORBIUM Sp. z o.o.
Numer KRS 0000470657
NIP: 5252559867
REGON: 146788845
Wysokość kapitału zakładowego - 50.000 złotych

Zakres PKD:
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
63.11.Z Przetwarzanie danych; Zarządzenie stronami internetowymi (Hosting) i podobna działalność;
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
64.99.Z. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
70.21.Z. Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja;
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Czy prowadziła działalność TAK
Czy ma obroty - Nie ma sprzedaży w ostatnich 2 latach

Czy jest zadłużona - TAK
Na jaką kwotę, jakiego rodzaju zadłużenie - Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie wynosi: 1.393.763 złotych z tytułu umów pożyczek zawartych z udziałowcem oraz 226.095 złotych z tytułu niezapłaconych faktur ORBIUM INTERNATIONAL Sp. z o.o. za wynajem biura

Bilans za dwa poprzednie lata działalności– na życzenie udostępione może być bilans za rok 2014 oraz draft sprawozdania za rok 2015 (oba dokumenty w wersji angielskiej)

Czy posiada NIP, REGON - TAK
Czy jest zgłoszona do VAT - TAK
Czy jest zgłoszona do VAT EU - TAK
Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/inne- NIE
Czy ma zdolność kredytową (kwota) – bd.
Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania: TAK - Umowy pożyczek, Umowa na wynajem biura

Cena za zakup Spółki 25 000 złotych

Osoba kontaktowa:


Imię nazwisko: Agnieszka Taraśkiewicz
Telefon: +48 516 202 074
E-mail: ataraskiewicz@itadp.pl

Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, ul. Ciołka 13 lok. 121 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00

Referencje od Klientów