• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego. Dla Przedsiębiorców, którzy działalność chcą rozpocząć od zaraz, proponujemy zakup gotowej spółki z o.o. Prowadzimy również pełną księgowość spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

KancelariaUsługowe prowadzenie ksiąg handlowych

Usługowe prowadzenie ksiąg handlowych to działalność, którą pod kilkoma warunkami może prowadzić każdy przedsiębiorca. Czym charakteryzuje się taka usługa?

Taki rodzaj działalności polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych na podstawie zaksięgowanych dowodów księgowych. Czynność ta wymaga systematyczności i zachowania chronologicznego porządku w dokumentach. Oprócz tego, usługowe prowadzenie ksiąg handlowych wiąże się ze sporządzaniem sprawozdań finansowych za dany okres, a co za tym idzie, ustalaniem aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.

Nie można zapominać, że zajmując się księgowością firmy jest się zobowiązanym do gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych, na podstawie których prowadzi się rozliczenia i sporządza np. bilans.

Od 2014 roku, usługowym prowadzeniem ksiąg handlowych może zajmować się każdy, kto:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie był karany za przestępstwa w zakresie obrotu gospodarczego, obrotu pieniędzmi, czy za oszustwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
- podpisał umowę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w toku prowadzenia działalności.

Przed wejściem w życie ustawy z 9 maja 2014 roku, każdy kto chciał zająć się usługowym prowadzeniem ksiąg handlowych, musiał posiadać specjalny certyfikat księgowy.Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00